σιτεμα κρεατος

HOW TO

Πώς διαλέγουμε το σωστό βοδινό

Η υγρή ωρίμανση απαιτεί 5 έως 7 ημέρες και είναι φθηνότερη. Το βοδινό σφραγίζεται σε πλαστικό κάτι που διευκολύνει τη